1. Deelname aan de actie is gratis.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op de website van hypotheekrente-voordeel.nl een hypotheekberekening hebt uitgevoerd met een geldig mobiel telefoonnummer.
 3. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Hypotheekrente-voordeel en haar partners.
 4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer per 24 uur deelnemen.
 5. De looptijd van de actie is 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 20 jaar en woonachtig zijn in Nederland.
 7. Een deelnemer moet deelnemen onder zijn eigen naam. Deelname onder een pseudoniem is niet toegestaan.
 8. De deelnemer erkent dat deelname aan deze actie voor eigen risico is.
 9. Deelnemers kunnen de per sms ontvangen unieke wincode invullen op hypotheekrente-voordeel.nl/wincode en direct zien of ze een volledig verzorgd hypotheekadviestraject hebben gewonnen.
 10. Als deelnemer een winnende wincode heeft ingevuld dan dient de deelnemer een mail te sturen naar info@hypotheekrente-voordeel.nl met daarin de desbetreffende wincode. Hypotheekrente-voordeel belt binnen 24 uur terug voor de verdere afhandeling.
 11. Het bepalen van de winnende wincode geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 12. Hypotheekrente-voordeel kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze algemene actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen, tevens is het is niet toegestaan om de gewonnen prijs over te dragen aan derden.
 14. In die gevallen waarin deze algemene actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Hypotheekrente-voordeel.
 15. Over de uitslag en toekenning van de prijs wordt niet gecorrespondeerd.
 16. Op deze algemene actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 18. Voor vragen en/of klachten kan contact worden opgenomen met Hypotheekrente-voordeel. De klantenservice is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:00 – 20:00 uur en in het weekend van 9:00 – 21:00 uur via 033 – 20 22 10 of per mail via: info@hypotheekrente-voordeel.nl. Je ontvangt binnen 5 werkdagen via e-mail een reactie.